Simon Persson, VD Elarbeten

Simon Persson driver Elarbeten i Helsingborg som erbjuder allt från projektering till konsultation, samt utför olika slags elinstallationer och reparationer på såväl stark- som svagströmssidan.