Johan Andersson, VD Elforum

Johan Andersson driver Elforum, ett elektrikerföretag inriktat på entreprenad och service. Entreprenadverksamheten är viktad mot ROT-projekt inom kontor och lagerverksamhet medan serviceverksamheten har sin tyngdpunkt i försäkringsrelaterade uppdrag. Uppdragsgivarna är främst stabila entreprenadföretag, fastighetsförvaltare och försäkringsbolag.