Andreas Franzén, VD Fog & Byggtjänst

Andreas Franzén driver, tillsammans med drygt 40 medarbetare, Fog & Byggtjänst som är en helhetsleverantör för kunder som behöver hjälp inom fasadarbeten, fogningsarbeten, tvättning av fasader, målningsarbeten och brandtätning.