Jan Larsson, VD Hansson & Ekman

Jan Larsson driver Hansson & Ekman Isolering, ett Uppsala-baserat företag specialiserat på teknisk isolering, injustering, mantelskarvning, märkning samt drift- & skötselinstruktioner inom VVS och industri.