Arne Svensson, VD Timblads

Arne Svensson driver Timblads, ett måleriföretag som sedan 1933 målat och målat om Stockholmsregionen. Jämte dotterbolaget Tyresö Målericentral utför man typiska uppdrag inom nyproduktion, renovering av privatbostäder och flerbostadshus.