Mikael Stjernborg, VD Valter Eklund

Mikael Stjernborg driver Valter Eklund-bolagen inklusive VE Sten. Verksamheten är inriktad på natursten till bygg och fastighet.

Valter Eklund – VE Sten

Mikael Stjernborg, VD Valter Eklund-bolagen

Vid trettionio års ålder har Mikael Stjernborg redan varit VD och delägare i femton år. Under den tiden har han och Jonas Eklund, som är tredje generationen, utvecklat det över 80 år gamla familjeföretaget. Omsättningen har tiofaldigats genom organisk tillväxt och man har en etablerad ställning som ledande leverantör av stenlösningar inom bygg, fastighet och inredning.

Mikael Stjernborg betonar att han ser företaget som en enhet där medarbetare, kunder, leverantörer och bolagets historia är viktiga. Därför är det attraktivt att ingå i ett större sammanhang och samtidigt kunna driva företaget på samma sätt som tidigare.

"

Jag har förändrat och förbättrat allt jag kunnat se, och det har gett resultat. Med Novedo som partner kan vi nu ta bolaget vidare. Att de ser och respekterar historien och företagets själ är en viktig faktor att vi valde att sälja till dem. Likaså att vi också går in med en ägarandel i Novedo.

– Mikael Stjernborg