Aleksandar Köster, VD Ventilationskontroll

Aleksandar Köster driver Ventilationskontroll som utför allt inom ventilationsbranschen, däribland förprojektering, ombyggnationer, service och energioptimeringar. Bolaget har en komplett service- och reparationsverksamhet av installationer för inneklimat och är huvudsakligen verksamma inom Göteborgsområdet.