Novedo förvärvar och utvecklar
framstående entreprenörsdrivna

bolag som blir
starkare tillsammans.

Om novedo

Novedo är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare.

På den premissen förvärvar Novedo affärsmässiga bolag med en god kultur – bolag som tar vara på medarbetarna samt har nöjda kunder, god lönsamhet och starkt kassaflöde.

Bolagens entreprenörer går in som delägare i Novedo. Man fortsätter att leda sina bolag i samma positiva anda som tidigare men med större utvecklingsmöjligheter. Erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer och stöd i strategiska frågor gör att man blir starkare tillsammans.

Valter Eklund – VE Sten

Mikael Stjernborg, VD Valter Eklund-bolagen

Vid trettionio års ålder har Mikael Stjernborg redan varit VD och delägare i femton år. Under den tiden har han och Jonas Eklund, som är tredje generationen, utvecklat det över 80 år gamla familjeföretaget. Omsättningen har tiofaldigats genom organisk tillväxt och man har en etablerad ställning som ledande leverantör av stenlösningar inom bygg, fastighet och inredning.

Mikael Stjernborg betonar att han ser företaget som en enhet där medarbetare, kunder, leverantörer och bolagets historia är viktiga. Därför är det attraktivt att ingå i ett större sammanhang och samtidigt kunna driva företaget på samma sätt som tidigare.

"

Jag har förändrat och förbättrat allt jag kunnat se, och det har gett resultat. Med Novedo som partner kan vi nu ta bolaget vidare. Att de ser och respekterar historien och företagets själ är en viktig faktor att vi valde att sälja till dem. Likaså att vi också går in med en ägarandel i Novedo.

– Mikael Stjernborg
Novedo

Per-Johan Dahlgren, VD Novedo

Uppväxt i småländska Anderstorp blev Per-Johan Dahlgren tidigt intresserad av industriell verksamhet. Redan som mycket ung, i samband med feriearbete på olika industrier, vaknade också intresset för affärsutveckling.

På den vägen har det sedan fortsatt. Efter avslutade studier blev det flytt till Kina för att bygga upp en svensk industri på plats från grunden. Det gav en entreprenöriell erfarenhet som ledde vidare till rollerna som koncernchef för AQ Group och senare VD för S:t Eriks Group.

Per-Johan Dahlgren tillträdde som VD för Novedo under våren 2021 med målet att bygga en stark bolagsgrupp genom att förena drivna och affärsmässiga entreprenörer.

"

Framgångsrika företag har lyckats bygga in en bra affärsmässig kultur, och det är i mötet med entreprenören man verkligen förstår bolagets identitet. Detta är det viktigaste i vårt arbete med att hitta fina bolag och bra entreprenörer.

– Per-Johan Dahlgren
Valter Eklund
– VE Sten

Mikael Stjernborg, VD Valter Eklund-bolagen

Vid trettionio års ålder har Mikael Stjernborg redan varit VD och delägare i femton år. Under den tiden har han och Jonas Eklund, som är tredje generationen, utvecklat det över 80 år gamla familjeföretaget. Omsättningen har tiofaldigats genom organisk tillväxt och man har en etablerad ställning som ledande leverantör av stenlösningar inom bygg, fastighet och inredning.

Mikael Stjernborg betonar att han ser företaget som en enhet där medarbetare, kunder, leverantörer och bolagets historia är viktiga. Därför är det attraktivt att ingå i ett större sammanhang och samtidigt kunna driva företaget på samma sätt som tidigare.

“Jag har förändrat och förbättrat allt jag kunnat se, och det har gett resultat. Med Novedo som partner kan vi nu ta bolaget vidare. Att de ser och respekterar historien och företagets själ är en viktig faktor att vi valde att sälja till dem. Likaså att vi också går in med en ägarandel i Novedo.”

– Mikael Stjernborg
Novedo

Per-Johan Dahlgren, VD Novedo

Uppväxt i småländska Anderstorp blev Per-Johan Dahlgren tidigt intresserad av industriell verksamhet. Redan som mycket ung, i samband med feriearbete på olika industrier, vaknade också intresset för affärsutveckling.

På den vägen har det sedan fortsatt. Efter avslutade studier blev det flytt till Kina för att bygga upp en svensk industri på plats från grunden. Det gav en entreprenöriell erfarenhet som ledde vidare till rollerna som koncernchef för AQ Group och senare VD för S:t Eriks Group.

Per-Johan Dahlgren tillträdde som VD för Novedo under våren 2021 med målet att bygga en stark bolagsgrupp genom att förena drivna och affärsmässiga entreprenörer.

“Framgångsrika företag har lyckats bygga in en bra affärsmässig kultur, och det är i mötet med entreprenören man verkligen förstår bolagets identitet. Detta är det viktigaste i vårt arbete med att hitta fina bolag och bra entreprenörer.”

– Per-Johan Dahlgren
Att sälja till Novedo

Novedo söker bolag som har en stark position inom sin nisch, är lönsamma och har ett stabilt kassaflöde. Vi letar efter entreprenörer som skapat en god kultur och har nöjda kunder. Och viktigast av allt – entreprenören ska vilja driva bolaget vidare på sitt sätt.

Vid förvärv erbjuds entreprenören att bli delägare i Novedo.

1

Initiativ

En första kontakt initieras av Novedo, mäklare eller entreprenören själv.
2

Förståelse

I personliga möten vill Novedo lära känna entreprenören och förstå verksamheten från grunden, kulturellt och affärsmässigt.
3

Samsyn framåt

Bolaget ska drivas vidare i entreprenörens positiva anda. Tillsammans bildar man samsyn kring bästa stöd framåt från Novedo.
4

Förvärv

Förvärvet genomförs i regel inom sex veckor efter första kontakt.
Vill du både sälja ditt bolag och driva det vidare?

  Medarbetare
  VD & Koncernchef

  Per-Johan Dahlgren

  Tidigare VD på S:t Eriks Group respektive AQ Group.

  070-597 06 44
  per-johan.dahlgren@novedo.se

  CFO

  Anders Eriksson

  Tidigare CFO på GroupM respektive VD på Tatami.

  070-910 56 68
  anders.eriksson@novedo.se

  Affärsutveckling

  Marc Cameras

  Tidigare erfarenhet från Catella, AMF Fastigheter och Genesta.

  070-476 13 03
  marc.cameras@novedo.se

  Affärsutveckling

  Laurynas Ruzgas

  Tidigare erfarenhet från Alantra och J12 Ventures.

  073-388 39 60
  laurynas.ruzgas@novedo.se

  COO | Operativ chef

  Martin Elm

  M&A Manager

  Gustav Nilsson

  M&A Director

  Andreas Tyseng

  Tidigare M&A-ansvarig på Polygon Group, Munters respektive Addnode Group

  +46 703 32 09 44
  andreas.tyseng@novedo.se

  General Counsel

  Edward af Sandeberg

  Head of Accounting

  Angelica Holmerin

  Hållbarhet

  När Novedo bedömer en förvärvskandidat finns alltid hållbarhetsaspekten med. Till utgångspunkt för hållbarhetsperspektivet använder Novedo FN:s globala mål för en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling. Det vi vill se är att entreprenören koncentrerar sina ESG-insatser där det egna bolaget har störst potential att bidra till en ökad hållbarhet både inom den egna verksamheten och för sina kunder.

  För Novedos egen del utgår ESG-arbetet ifrån mål 8, 9 och 11. Vi verkar alltså för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med goda arbetsvillkor för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen.