Investerare

Finansiella Rapporter

Delårsrapport januari–mars 2022
2022-05-31
Årsredovisning 2021
2022-04-29
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28
Investerarpresentation 2021
2022-02-28

Obligation 2021/2024

Terms and Conditions
(ENG)

Pressmeddelanden

Nytt obligationslån – 750 MSEK
2021-11-15
Ny private placement – 150 MSEK
2021-11-04

Bolagsstyrning

Bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport

Årsstämma

Information inför Årsstämma 2022
Kallelese till årsstämma Novedo Holding AB
Fullmaktsformulär

IR-kontakt