Novedo förvärvar Total Fasad Stockholm AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat Total Fasad Stockholm AB samt dess dotterbolag Total Fönsterrenovering Stockholm AB. Koncernen är Novedos sjuttonde förvärv sedan starten 2021 och med förvärvet omsätter Novedo ca 1,9 miljarder SEK med en EBITDA om ca 260 MSEK pro forma.

Läs mer

Novedo förvärvar BATAB Bygg- & Akustikteknik AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat BATAB Bygg- & Akustikteknik AB. BATAB AB är Novedos sextonde förvärv sedan starten 2021, det femte förvärvet under 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter förvärvet har Novedo en proformerad omsättning på cirka 1,8 miljarder SEK och en EBITDA på cirka 250 MSEK.

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2022 i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202 (“Novedo” eller “Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022 klockan 14.00 på Convendum på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13.30.

Läs mer

Novedo förvärvar Sentexa AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat Sentexa AB. Sentexa AB är Novedos femtonde förvärv sedan starten 2021, det fjärde förvärvet 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023.

Läs mer

Novedo publicerar årsredovisning för 2021

Pressrelease Stockholm, 29 april 2021 Novedos årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats: Novedo.se/investerare               För mer information, vänligen kontakta:…

Läs mer

Novedo förvärvar Gnesta Bergbyggare

Företagsgruppen Novedo har förvärvat Gnesta Bergbyggare. Med förvärvet har Novedo en proformerad omsättning om 1,5 mdr, EBITDA 185 Mkr och 850 anställda. Gnesta Bergbyggare är Novedos femtonde förvärv sedan starten 2021, det tredje förvärvet 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023.

Läs mer

Novedo förvärvar ProvideU

Företagsgruppen Novedo har förvärvat ProvideU AB. Det är Novedos fjortonde förvärv sedan starten 2021, det andra förvärvet 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Med förvärvet har Novedo en proformerad omsättning om 1,2 mdr, EBITDA 144Mkr och 770 anställda.

Läs mer

Novedo förvärvar Elinzity

Företagsgruppen Novedo har förvärvat Elinzity AB. Det är Novedos trettonde förvärv sedan starten 2021 och ännu ett steg mot den planerade börsintroduktionen första halvåret 2023.

Läs mer