Novedo förvärvar Ventilationskontroll

Novedo har förvärvat Ventilationskontroll Aeolus AB i Göteborg.

Läs mer

Novedo har framgångsrikt emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor

Novedo Novedo Holding AB (publ) (“Novedo” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat sitt första seniora säkerställda obligationslån om 750 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor (”Obligationerna”)….

Läs mer

Novedo har säkerställt 150 miljoner kronor i nytt kapital genom en pre-IPO private placement och överväger att emittera ett SEK-denominerat seniort säkerställt obligationslån

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo” eller "Bolaget”) har under oktober 2021 säkerställt 150 miljoner kronor i nytt kapital genom en pre-IPO private placement där ABG Sundal Collier AB agerade finansiell…

Läs mer

Novedo förvärvar Elarbeten

Novedo förvärvar Elarbeten i Helsingborg AB.

Läs mer

Novedo förvärvar Hansson & Ekman Isolering

Novedo har förvärvat Hansson & Ekman Isolerings Aktiebolag

Läs mer

Novedo förvärvar Elforum

Novedo har förvärvat Elforum i Göteborg AB.

Läs mer

Novedo förvärvar Tyresö Målericentral AB

I samband med förvärvet av Timblads Måleri AB har Novedo även förvärvat Tyresö Målericentral AB.

Läs mer

Novedo förvärvar Timblads Måleri AB

Novedo har förvärvat Timblads Måleri AB.

Läs mer

Novedo förvärvar Kulturmålarna

Novedo har förvärvat Kulturmålarna i Norrköping AB samt Kulturmålarna i Linköping AB.

Läs mer

Novedo förvärvar Deramont Entreprenad AB

Novedo har förvärvat Deramont Entreprenad AB.

Läs mer

Novedo – Ny förvärvsgrupp med 10 bolag omsätter miljard

Novedo är en nyetablerad privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar tjänste- och industriföretag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare.

Läs mer

Novedo förvärvar VE Sten AB samt Valter Eklund Stenentreprenader AB

Novedo har förvärvat Valter Eklund-bolagen inklusive VE Sten AB och Valter Eklund Stenentreprenader AB. Bolagen är en komplett naturstenleverantör till både privata och offentliga fastighetsägare.

Läs mer

Novedo förvärvar Fog & Byggtjänst AB

Novedo har förvärvat Fog & Byggtjänst AB.

Läs mer

Novedo förvärvar Uni-Vent AB

Novedo har förvärvat Uni-Vent AB, ett entreprenadföretag inom ventilation.

Läs mer

Novedo förvärvar Skanstulls Måleri AB

Novedo har förvärvat Skanstulls Måleri AB.

Läs mer